s

Tine Secher Keramik
Nygade 4
4340 Tølløse
mobil 60 67 65 47
mail@tinesecher.dk
www.tinesecher.dk

 

 

Messer og markeder:
2016                                 Julemarked Grønnegården, Designmuseum Danmark, København
2013 - 2016                      Kunsthåndværkermarked FRUE PLADS, København
2016                                 Keramikmarked Støberihallerne, Præstø
2016                                 Salgsudstilling "Kunst For Alle", AKKC, Aalborg
2013 - 2016                      Kunstdage i Pinsen, åbne værksteder, Tølløse
2015                                 Salgsudstilling "Kunst For Alle", Øksnehallen, København
2015                                 Keramikfestival, Skælskør
2014                                 Salgsudstilling “Kunst på Musicon“, Musicon, Roskilde
2010 - 2013                      Kunsthåndværkermarked KYS FRØEN, Brøndsalen, Frederiksberg
2009 - 2010                      Kunsthåndværkermarked OVNHUS, Nykøbing Sjælland
2008 - 2009                      Kunsthåndværkermarked FRUE PLADS, København
2008                                 Forårsudstilling og salgsmesse “Go-Pilot“, Rungstedgård, Rungsted
2008                                 CPHome messe i Bella Center. Messe for brugskunst.

Udstillinger:
2016                  Fællesudstilling “Der Bewegte Koffer“, galleri "Kunst & Co", Flensburg.
2016                  Fællesudstilling "Atrium", keramikersammenslutning projekt plantekrukker, "Officinet",                           Bredgade, København
2016                  Fællesudstilling "Atrium", skitseudstilling projekt plantekrukker, "Vasac", Nykøbing                           Sjælland
2016                  Soloudstilling Kunstforeningen 2750, Ballerup Rådhus
2015                  Udstilling Ugerløse Sognegård, Ugerløse
2015                  Fællesudstilling, Galleri Celebr, Roskilde
2015                  Nytårsudstilling, Galleri Celebr, Roskilde
2014                  Fællesudstilling Region Sjælland “Alt har To Sider”, Pakhusgalleriet, Nykøbing                           Sjælland. Fliseflader
2014                  Fællesudstilling “Der Bewegte Koffer“, Ostholstein Museum, Eutin, Tyskland. Flisefrise
2013                  Fællesudstilling Region Sjælland “Alt har To Sider”, Allerød Kunstforening,                           Kirkehavegaard, Allerød
2013                  Gæsteudstilling med udstillingsgruppen “Der Bewegte Koffer“, Sommerudstillingen,                           Masnedøfortet, Vordingborg
2010                  Fællesudstilling “Regionalen”, Danske Kunsthåndværkere region Sjælland, Musicon,                           Roskilde
2009                  Birkerød Kunstforening, Birkerød
2009                  Københavns tekniske Skoles Kunstforening, Valby
1997 – 2000      ”ung-keramik.dk”, Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart 1999-2000
                  Permanent udstilling hos ”Hagen Glas”, Hillerød 1999-2000
                  ”Unikaglas og bygningskeramik”, Hillerød Kunstforening, FrederiksborgCentret, Hillerød 1999
                  ”Ung Design”, Æglageret, Holbæk 1999
                  ”Baderum”, ID Forum, Horsens 1997
                  ”Eksponent 97”, Messecenter Herning 1997
                  Afgangsudstilling, Øksnehallen, København 1997

Kurser og worshops:
2014 og 2016                   Udstillingsprojekt og workshop “Der Bewegte Koffer“ transnational                                          kunstgruppe, Bargum, Schleswig
2016                                 Eksperimenterende workshop i udstillingsgruppen Atrium, v. keramiker Vibeke                                          Buciek og keramiker Inger Heebøll, Nykøbing Sjælland
2015                                 3D Printing Workshop, v. billedhugger Henrik Troelsen (DK), designer Bruno                                          Torres (USA) og billedkunstner Ragna Mouritzen (DK). Guldagergård,                                          Skælskør
2015                                 Kursus i aluminiumsstøbning, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder,                                          Jyderup
2014                                 Kursus i 3D-print, Københavns tekniske Skole, Medieproduktion,                                          Frederiksberg
2013                                 Udstillingsprojekt og workshop “Der Bewegte Koffer“ transnational                                          kunstgruppe, Masnedøfortet, Vordingborg
2012                                 Print Seminar v. Paul Scott (UK) m.fl., Guldagergård, Skælskør
2012                                 Kursus i folieskæring og wrapteknikker, Københavns tekniske Skole,                                          Medieproduktion, Frederiksberg
2010                                 Kursus i serigrafiske teknikker, Københavns tekniske Skole, Medieproduktion,                                          Frederiksberg
2009                                 Kursus “Ceramic and Print“ v. Paul Scott (UK), Guldagergård, Skælskør
2008                                 Kursus i storformatprint og folieskæring, Københavns tekniske Skole,                                          Medieproduktion, Frederiksberg
2007                                 Kursus “Print on Wet Clay“ v. Scott Reynold (USA), Keramisk Center                                          Guldagergård, Skælskør
2007                                 Digital Media Seminar - 3D digital grafik, Keramisk Center Guldagergård,                                          Skælskør
2005                                 Kursus “Eksperimenterende form“ v. Karen Harsbo og Barbro Åberg,                                          Guldagergård, Skælskør
2002 - 2003                      Pædagogisk Grundkursus, Københavns tekniske Skole, Frederiksberg

Arbejde:
2016                         Selvstændig erhvervsdrivende: "Tine Secher Keramik" og "Tine Secher Freelance":
                                 - keramisk produktion af unika keramik og mindre serier samt udstillingsprojekter
                                 - freelance billedbehandling
                                 - kurser i dekorationsteknikker, keramik, billedbehandling, digitale tegneteknikker mm.
2008 - 2015             Underviser i digital billedbehandling og forskellige grafiske programmer (bl.a.                                 Photoshop, Illustrator, InDesign) i fagene Prepress til Offset-tryk, Serigrafi,                                  Storformatprint, Digitaltryk og Xerolithografi samt efteruddannelseskurser for                                 kunstnere og kunsthåndværkere, Københavns tekniske Skole (KTS),                                 Medieproduktion, Frederiksberg
2009 - 2013             Medarrangør af landsdækkende årlig elevkonkurrence i storformatprint, KTS,                                 Frederiksberg
2010 - 2011             Bygning af nyt værkstedsatelier, Tølløse
2002 - 2008             Censor i 3D-konstruktion, IT-universitetet Amager
2001 - 2008             Underviser i 3D-modellering og –animation, samt videoredigering og                                 billedbehandling,                                 KTS, Frederiksberg
2000 - 2001             Underviser i Multimediedesign, Multimedieinstituttet, København
1998                        Etablering af eget værksted, Tølløse

Uddannelser:
1999 - 2000             Videreuddannelse i Multimediedesign 38 uger: web-design, 3D-modellering og                                 -animation, digital billedbehandling mm, Multimedieinstituttet, København
1997                         Afgang fra Danmarks Designskoles Institut for Unika, København
1991 - 1997             Danmarks Designskoles keramiklinje, København
1984 - 1989             ”Det Grønne Bevis”; Den økologiske Jordbrugsskole, Åbybro
1981 - 1983              Teknisk Naturvidenskabelig Basisuddannelse 1 år og 1 år på                                 Civilingeniøruddannelsens Energilinje,
                                Ålborg Universitetscenter, Ålborg
1977 - 1980             Studentereksamen, Matematisk-Fysisk, Skanderborg

Legater:
2016                         Udstillingsgruppen "Atrium": Poul Johansen Fonden
2015                         Udstillingsgruppen "Der Bewegte Koffer":
                                 Aage og Johanne Louis‐Hansens Fond og Billedkunstnernes Forbunds                                  Ophavsretsfond
2006                         Udviklingslegat Det Regionale Billedkunstråd i Vestsjællands Amt
                                 Projekttitel: ”Tværfagligt udviklingsprojekt i keramik og 3D – fliseprojekt”

__________________________________________________________________

Siden 1997                Medlem af Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKOD)
Siden 2004                Kontaktperson, sekretær og kasserer i DKOD region Sjællands lokalafdeling
2011-2015                 Medlem af udstillingsudvalget Danske Kunsthåndværkere

 

s
d
a